Värmetransport av temperaturkänsligt gods – ett stort ansvar

21 november 2019
jonas olsson
Värmetransport av temperaturkänsligt gods - ett stort ansvar

Vad gäller varutransport så är det inte alltid så enkelt som att stuva in godset i en lastbil och köra iväg, då det finns vissa varor som kräver att de transporteras i en viss temperatur. Kyltransporter behövs för  exempelvis mat och livsmedel, men sedan finns det även andra varor som inte får bli för kalla, och då krävs en pålitlig värmetransport.

 

 

Företag som specialiserar sig på värmetransporter

 

Det handlar om noggrant balanserade temperaturer när man transporterar varor som inte får bli för kalla eller för varma. Exempel på denna typ av gods är mediciner, och vid större medicin transporter så kan det bli nödvändigt att anställa ett transportbolag som specialiserar sig på just värmetransporter. Om man bor i Stockholm så kan man exempelvis kontakta Kungsbud, eller så kan man googla för att se vilka fraktbolag som finns i närheten. Det är viktigt att företaget har bilar och transportfordon som kan hålla temperaturen på rätt nivå.

 

Visst kan det kosta lite extra att anlita en firma som har denna typ av specialutrustning, men om man har något som inte får bli för kallt eller för varmt och som man vill transportera – då vill man inte chansa, utan bör söka sig till en professionell firma som vet vad de sysslar med.

 

Läkemedel som kräver värmetransport

 

De flesta tänker automatiskt att mediciner endast är känsliga för värme, men många är överlag temperaturkänsliga, och de kan även vara känsliga för kyla! Vissa mediciner såsom de biologiska, med vacciner som ett bra exempel, tål oftast inte kyla, och bör förvaras i en temperatur som varken är för varm eller för kall, då de annars kan tappa i potens och bli mindre verksamma. För privatpersoner så innebär det att de inte ska förvara sådana läkemedel i kylskåp, men ett företag kan komma att behöva en värmetransporter vid förflyttning.