Värmetransport av temperaturkänsligt gods - ett stort ansvar