Produkter som räddar liv

Är du bekant med begreppet slit-och-släng? Det används för att beskriva saker som inte behöver sparas, som inte är viktiga eller fina nog för att behålla. Uttrycket beskriver också en attityd av att vara lite slarvig och inte ta hand om sina ägodelar ordentligt. Lustigt nog var det ursprungliga citatet köp, slit och släng. Tanken var att vi skulle se mindre högtidligt på varje inköp utan istället använda och sedan göra oss av med produkterna.

Nu vill nog de flesta beskrivas som ansvarstagande och ha en livsstil som är mer sparsmakad, man skaffar lite dyrare saker som är värda att ta hand om så man kan använda dem länge. Å andra sidan, det finns saker som absolut inte bör återanvändas. Till exempel inom sjukvården.

 

Steril och hygienisk

Du har sett det i verkligheten eller på film, kirurger som tvättar händerna extremt noggrant, får hjälp med kläderna och handskarna. Sedan är de redo att ta bort en tumör eller operera ut en blindtarm. Att läkare och sjuksköterskor vet hur man håller operationssalen steril är A och O. Hur är det då med verktyg och utrustning? Det börjar redan under tillverkningen av medicinteknisk utrustning. Då ska riskklass och certifiering säkras. Det kommer att ha betydelse för hela kedjan av försäljning och användning. 

 

 

Skyddsbarriärer, förkläden och handskar

Det finns flera orsaker till att material inom vården måste kasseras. Det kan vara smittfarligt om det hamnar i fel händer. Annat som nålar och knivar är förstås också olämpligt att slänga utan att det sorteras rätt. Mängder av kemikalier, mediciner eller läkemedel kan läcka ut i naturen om det hanteras felaktigt.

Dessutom är sjukhuset en plats där människor arbetar, patienter är inlagda där under perioder och besökare och leverantörer går in och ut. Att apparater, medicinsk utrustning och lokaler är välstädade och hygieniska är också viktiga och ibland avgörande delar.