Produkter som räddar liv

Är du bekant med begreppet slit-och-släng? Det används för att beskriva saker som inte behöver sparas, som inte är viktiga eller fina nog för att behålla. Uttrycket beskriver också en attityd av att vara lite slarvig och inte ta hand om sina ägodelar ordentligt. Lustigt…