Vägen ur gamla spår går genom samtalsterapi i Västerås

11 augusti 2021
Mikael Barani

En provocerande tanke: hur kommer det sig att vi är så säkra på att vi kan rädda världen när de flesta av oss har någon form av kaos i våra egna liv?
Ser ditt sovrum ut som ett bombnedslag dag efter dag, hur så du då kunna råda bot på världens alla problem som är ännu större i sin omfattning?

Börja med dig själv!

Detta är grundtesen som psykologen tillika professorn i psykologi Jordan Peterson för i både böcker och föreläsningar. 
Vill vi förbättra världen måste vi börja med oss själva. Annars är risken stor att vi bara förändrar världen, vilket inte för med sig några egentliga garantier om faktisk förbättring.

Om du blickar inåt, om du törs blicka inåt, vad är det då för människa som du ser inför ditt inre öga? Vilka utmaningar står denna person inför och vilket bagage har denna individ med sig från sin barndom och sin uppväxt?
Tar vi aldrig tag i dessa saker, konfronterar dem, kommer de för alltid att till olika grad styra oss genom livet.

Många gånger handlar detta med att göra upp med sig själv om att också våga erkänna för sig själv att man behöver hjälp. Allt klarar vi nämligen inte av på egen hand.
Genom att till exempel söka upp samtalsterapi i Västerås kan du ge dig själv en bättre chans att ta dig ur tanke- och livsmönster som alltid tycks återkomma.

För ibland behöver vi en liten lätt knuff utifrån för att komma ur kurs, vilket möjliggör för oss att se saker ur ett nytt perspektiv.
För det handlar om perspektiv här i livet. Ofta fastnar nämligen barndomens perspektiv och våra nervbanor fortsätter att följa dessa. Detta innebär att du faktiskt kämpar mot din egen kropp när du försöker komma ur destruktiva tankebanor. Ge dig själv därför en chans att ta dig ur dessa spår.