Vad är ett invaliditetsintyg?

17 februari 2022
patrick pettersson

editorial

Säg att du har skadat dig rejält. Det kan vara benbrott av olika slag i till exempel ben, armar eller rygg. Om skadan åtgärdas, men du fortfarande ett år senare har ont eller har andra former av besvär från skadan du åsamkats, så kan du behöva ett invaliditetsintyg. 

Ett invaliditetsintyg beskriver alla besvär som eventuellt finns kvar efter en skada man har råkat ut för. Ett sådant intyg krävs för att man ska kunna få ut någon form av ersättning, som exempelvis sjukersättning. 

Vissa råkar så pass illa ut vid en skada att de inte längre klarar av att utföra sina arbetsuppgifter på samma vis. Detta leder i sin tur till att de kanske inte kan stanna kvar på sin arbetsplats. 

I vissa fall kan andra former av uppgifter på jobbet underlätta eller att man börjar ett annat jobb. Men i många fall så krävs det en sjukledighet och en ersättning för den som har råkat ut för en skada som blir permanent. 

 

invaliditetsintyg

 

Invaliditetsintyg utfärdas av din behandlande läkare

Det är försäkringsbolaget som behöver få in uppgifter om din skada och hur stor procent du är nedsatt på grund av denna skada. De vill då ha ett intyg om invaliditet och behöver få veta vad du klarar av och inte. 

Det är en läkare som skriver intyget vid en invaliditetsundersökning. Denna undersökning ska sedan påvisa vilka svårigheter du har och hur pass nedsatt du är. Detta intyg skickas därefter in till ditt försäkringsbolag av läkaren som har undersökt dig. 

Bedöms skadan vara permanent och så pass nedsättande för dig så kan du bli beviljad ersättning för att kunna stanna hemma en viss procent från ditt arbete. Det kan skilja sig i procent beroende på hur pass nedsatt arbetsförmåga man har, samt beroende på skadans natur och hur den yttrar sig för varje specifik patient.