Skolor som ger mer

04 maj 2020
Lily Hansen
Skolor som ger mer

Med den nya valfriheten kan man skräddarsy sina barns skolgång och de mervärden som skolan även kan ge sina elever. Vanligt är att man som gymnasieelev väljer en skola där man både får den traditionella lärdomen till livs, men vissa lektioner byts även ut mot lektioner i det intresse man vill odla. Det kan handla om att lära sig köra något fordon eller maskin, någon slags idrott, kreativa yrken, med mera. Men om man redan som liten visar ett intresse eller en färdighet, så kan man som förälder redan i skolan, och även förskolan, ge sitt barn inblick inom just det området.

 

Pedagogik och metodik

Lärdom sker bäst om man såväl lär sig teorier som hur de praktiskt genomförs. Många föräldrar väljer därför att ge sina barn mervärden i form av exempelvis språkkunskaper. En del så tidigt som redan i förskolan. Till exempel om man önskar att ens barn ska lära sig mer engelska, som ju redan finns i grunden i alla skolor, så kan man ändå välja att barnet ska få utökade kunskaper i någon av eskilstuna skolor som exempelvis på http://britishschools.se.

 

 

Språk som intresse

Ett språk är inte enbart ett sätt att kommunicera utan språk är ett ämne som man kan gå hur djupt som helst inom. Väljer man att studera exempelvis engelska mer än vad som krävs inom grundskolan, så kan man lära sig tala språket mer eller mindre flytande. Men i skolan kan man även lära sig mer om språkets historia, uppbyggnad, härkomst med mera. I Eskilstunas skolor, och även på andra orter i landet, finns det något för alla tycken, smaker och intressen. Och vet man inte som förälder vad man ska välja så går det alldeles utmärkt att låta sitt barn börja i en vanlig kommunal skola, för att vid önskemål senare förflytta barnet om behov uppstår.