Modulbyggen med kvalitet och känsla

21 juli 2020
Jenny Olsson

 

Det finns många tillfällen när behovet av en extern lokal kan uppkomma. Det är inte sällan som till exempel skolor, dagis eller arbetsplatser behöver renoveras samtidigt som man måste kunna fortsätta att driva verksamheten eller undervisningen. Förr användes ofta baracker som ställdes upp intill skolor och andra lokaler. Barackerna kändes då mer som ett nödvändigt ont, som var tvungen att användas under tiden som de vanliga lokalerna inte kunde användas. Men idag finns det flyttbara moduler som är helt annorlunda utformade. De som tillverkas idag är ofta fina och komfortabla och anpassas efter den verksamhet som ska bedrivas i dem.

PCS Mosulsystem AB är ett företag som utför kvalitativa modulbyggen. De utformar säkra, hållbara och flyttbara moduler som de kan bistå sina kunder med när plötsligt behov uppstår. De tillverkar moduler för såväl myndigheter och landsting som kommuner och privata entreprenörer. Med deras flyttbara moduler får de en snabb och krångelfri lösning och kan samtidigt hyra dem så länge de har behov av det. Med deras moduler skapar de tillfälliga lokaler av kvalitet. 

Företagsnamnet PCS som står för Portable Construction System är deras eget portabla modulsystem som de designat. I över tjugo år har de tillverkat flyttbara moduler vilket gör att de verkligen kan sin sak. Här hjälper de kunderna hela vägen och ger kunderna en totallösning, från projektering och konstruktion till produktion och montering. De erbjuder såväl modulbyggda paviljonger och flervåningsbyggnader av hög kvalitet. Företaget är alltid måna om att lämna ett kvalitativt jobb med nöjda kunder. 

 

När kunden inte längre är behov av modulerna så hämtar företaget den och återställer sedan marken där den stått. Genom att anlita det här företaget när behov av lokal plötsligt uppstår gör att man som kund får en krångelfri helhetslösning och kan lämna över ansvaret helt till dem. Det här är ett smart och kostnadseffektivt sätt att skapa sig extra lokaler så länge man är behov av det.