Modulbyggen för olika funktioner

17 oktober 2021
Lily Hansen

editorial

Att bygga med lösvirke är normalt en ganska lång process, och ibland kan man istället snabbt behöva en byggnad av någon anledning. Då kan man fundera över att satsa på att fylla sina fastighetsbehov med hjälp av modulbyggen av något slag. Det kan vara för att man behöver någonstans att husera sin personal under byggnationen av ett större hus. Eller så kan det vara för att man har ett behov som måste fyllas så fort som möjligt.

Ett enkelt sätt att lösa de flesta lokalbehoven på är med modulbyggen, och det är dessutom ett mycket snabbt sätt. Man använder sig av helt färdiga moduler och kan bygga ihop så många man önskar, och med de funktioner som man önskar sig. Det enda som behövs på platsen för modulbyggnationen är en hårdgjord yta och framdraget el, vatten och avlopp. Har man bara det så kan det ta endast några timmar att placera flera moduler på plats, redo att användas.  

 

 

Skillnaden mellan moduler och byggbodar

När man började med moduler så var det oftast en slags byggnationer som man kallar för byggbodar. Och idag finns den typen av moduler fortfarande kvar, men funktionerna i modulerna har ändrats med åren. Dessutom har man börjat bygga moduler som håller en mycket bättre kvalitet. Nu kan man bygga ihop vilken byggnad man önskar sig, endast med hjälp av olika moduler med olika funktioner.

Det finns att välja på moduler med kontor, matsal, kök, mötesrum, toaletter, omklädningsskåp, duschar, med mera. På det viset kan du använda dig av moduler för att skapa ett kontor, fylla ett vårdbehov, skollokaler eller till och med för boende under kortare eller längre tid. Det finns till och med de som skapar sina hus av den här typen av moduler, endast genom att göra lite mindre ändringar samt genom att sätta på en annan typ av tak.