Misstankar om synligt eller dolt mögel? gör ett mögeltest

17 augusti 2021
Cecilia Olsson

Mögel i bostaden är något som kan orsaka skador på både hälsa och materiella ting. Till exempel så kan svartmögel fräta på och missfärga de ytor där det växer. De som bor och vistas i bostaden, både människor och djur, kan bli sjuka av möglet. De symptom som kan uppstå är till exempel astmatiska besvär och allergier. Det är därför viktigt att ta reda på om bostaden drabbats av mögel så snabbt som möjligt för att kunna åtgärda problemet.

Mögel kan vara väldigt skadligt

På grund av att mögel friger mikroskopiska partiklar som är giftiga så kan det orsaka hälsoproblem. Vanliga symtom är trötthet, huvudvärk samt andra allergiliknande symtom. I värsta fall kan detta leda till kroniska sjukdomar som exempelvis astma. Om någon i bostaden börjar uppvisa något eller några av dessa symtom så bör man testa hemmet för mögel. 

Syns eller känns möglet?

Det finns tester som man enkelt kan beställa hem för att bekräfta om det finns mögel i bostaden. Mögel kan vara både synligt och dolt vilket gör att det finns olika tester beroende på om man kan se något som ser ut som mögel eller om man vill göra testet på grund av att någon i hemmet börjat uppvisa något av ovanstående symtom. Synligt mögel syns som små bruna, gröna, gula, vita eller svarta fläckar på ytor såsom väggar och tak. 

Tester för olika typer av mögel

Om man kan se tecken på mögel med blotta ögat så är det ett yt-test, där man “topsar” området, som kan vara det mest effektiva. Handlar det istället om att man känner symptom som kan vara på grund av mögel, så kan man göra ett lufttest eller en DNA-analys, där man testar dolda angrepp av mögel i sin inomhusluft. Dessa typer av mögeltest kan även ge svar om vilken mögelsort det handlar om, hur farligt möglet är samt omfattningen av angreppet. På mögel-test.se hittar man mögeltest för alla olika ändamål.