Konsten bakom plåtbearbetning i Stockholm

29 mars 2022
patrick pettersson

editorial

Plåtbearbetning i Stockholm är mycket mer avancerat än man kan tro när man hör det. Den första bilden som dyker upp i huvudet är kanske en grovarbetare med en slägga som står och bankar till korrugerad plåt över ett tak. Det kanske man kan betrakta som plåtbearbetning. Men det är inte det som avses här.

Plåtbearbetning är en avancerad process som involverar datorer i både design och tillverkning. Där ingår begrepp som CNC, CAD och CAM. Det är de maskiner och processer som behövs för att kunna göra riktigt finmekanisk tillverkning i plåt.

CNC-maskinernas roll i processen

CNC-maskinen är central vid plåtbearbetning. CNC står för Computer Numerical Control och är samlingsnamnet för alla maskiner som bearbetar material efter direktiv från en dator. När man pratar om plåtbearbetning i Stockholm så pratar man i huvudsak om svarvning, tillskärning och korrigering.

CNC, CAD och CAM är tre begrepp som hör ihop. CAD är den datoriserade design som krävs för att CNC-maskinen ska veta vad den ska göra. De flesta CAD-program är avancerade och kräver lång utbildning för att kunna användas rätt. Att jobba utan CAD är idag inget alternativ.

 

plåtbearbetning

 

CAM vid plåtbearbetning i Stockholm

CAM står för Computer Aided Manufacturing och är kopplingen mellan datorns CAD-design och CNC-maskinen. CAM är själva integreringen mellan dessa två. CAM är samlingsbegreppet för all tillverkning där en dator styr. Enkelt sett kan man jämföra med en 3D-printer. Även en vanlig printer använder sig av CAM-teknik, då man får en utprintad version av vad som finns på datorn.

Därmed använder i stort sett alla människor idag sig av CAM-teknik på någon nivå. Det kan vara en vanlig printer som bara skriver ut med bläck eller en enklare 3D-printer som skriver ut i plast. Men den teknik man använder till en CNC-maskin och plåtbearbetning i Stockholm är betydligt mer avancerad.