Försiktighet vid trädfällning i Malmö

17 februari 2022
patrick pettersson

editorial

Att försöka ge sig på att fälla ned ett träd på egen hand är inte någon särskilt bra idé. Mindre träd kan man självklart ta ned själv, men det är ungefär så långt det sträcker sig. När det handlar om större träd så behöver man faktiskt veta vad man håller på med. Och då behöver man ha rätt kunskap och utbildning i hur man gör för att fälla träd med försiktighet. 

Om man har ett eller flera träd som av någon anledning behöver tas bort, behöver man helt enkelt ta hjälp av någon som jobbar med trädfällning i Malmö. Det är nämligen en arborist som är expert på träd och det bör vara en sådan som hanterar trädfällningen. 

Så om ni behöver fälla ned träd hemma, som exempelvis i trädgården, ska ni ringa efter ett proffs.

 

trädfällning Malmö

 

Sjuka träd kan riskera att smitta andra träd i närheten

När ett träd ska fällas så kan det vara på grund av flera orsaker. Men främst brukar det vara för att trädet eller träden ifråga inte mår bra. Om ett träd inte mår bra eller blir drabbat av sjukdom, så kan det betyda att de andra träden runtomkring riskerar att bli sjuka. De kan alltså bli smittade och det vill man ju inte. 

Då anlitar man en arborist som får utföra en säker trädfällning för alla inblandade. Dels handlar det ju om träden som befinner sig runt det träd som ska fällas, men också om människor och byggnader. Vid en trädfällning är det viktigt att tänka på alla aspekter så att fällningen sker med största säkerhet. 

Röta och andra sjukdomar är stora anledningar till att en trädfällning ibland behöver utföras. Även om man har gjort sitt bästa för trädet ifråga, så finns det inte alltid något annat att göra än att fälla ned trädet och ta bort det.