En advokat tolkar lagen

16 april 2020
jonas olsson
En advokat tolkar lagen

En advokat är väldigt förenklat en slags rådgivare eller tolkare av lagen, som är anlitad av en klient. Det är när folk behöver hjälp i en specifik fråga som de anlitar en advokat just för att denne är expert på våra svenska lagar. Ofta är advokaten specialist inom ett område, exempelvis affärsjuridik eller familjerätt. Det här underlättar för den som vill ha hjälp eftersom advokaten då har rätt kompetens för att hantera frågan. Som advokat kan man antingen arbeta på en advokatbyrå eller driva en egen byrå. Man kan även bli anlitad för att försvara någon som är misstänkt för brott. Personen som är misstänkt för brottet kallas även den för klient.

 

Lång utbildning innan advokattiteln ges

Den som är utbildad advokat har studerat juridik på universitetet. Det är en lång utbildning som kräver erfarenhet för att till slut bli godkänd och för att få titulera sig advokat. Efter åren på universitetet måste man arbeta praktiskt inom något juridiskt yrke i tre år. Därefter måste man avlägga en advokatexamen, som både sker skriftligt och muntligt. Detta för att få träda in i advokatsamfundet och titulera sig advokat. Det är alltså en skyddad titel som inte vem som helst får lov att använda. Det garanterar att klienterna känner en tillit till den advokat de väljer. En advokat har alltid tystnadsplikt och måste tillämpa god advokatsed.

 

 

Kompetent advokatfirma i Göteborg

Har man hamnat i en konflikt eller en knepig situation där man behöver hjälp kan det vara dags att kontakta en advokat. De olika specialistområdena är dock många. Är man i behov av att anlita en advokat exempelvis i Göteborg så kan det vara till hjälp att anlita en firma med bred kompetens. Välj exempelvis en firma som sysslar med både migrationsrätt, brottmål och familjerätt. Vid brottmål i Göteborg kan du ta hjälp av en sådan advokatfirma här: https://advokatfirmanop.se/sv.