Du kan bygga ett attefallshus utan bygglov

04 juni 2020
Eva Olsson

Att uppföra ett attefallshus på sin tomt har man stor nytta av många år framöver. Ett sådant hus kan man bo i permanent och inreda med kök och badrum, eftersom man kan dra in el och vatten. Det kan också användas som ett hemmakontor eller en avskild byggnad för hobby. Ett attefallshus är även perfekt då man får långväga gäster på besök. En fördel är det då om man har inrett det med kök och badrum, då det är en fördel om gästerna ska bo där en längre tid. Till skillnad från att uppföra en friggebod på endast 15 kvadratmeter, ger ett attefallshus dig större valmöjligheter när det gäller vad det kan användas som.

Det finns vissa regler att ta hänsyn till när man tänkt bygga ett attefallshus på sin tomt. Ett bostadshus måste finnas på tomten. Du kan välja att bygga ett eller flera små attefallshus. Uppför du flera får de tillsammans inte överstiga den totala byggnadsarean på 25-30 kvm utan byggnadslov. Med en byggnadsyta på 25 kvadratmeter får det endast användas som en komplementbyggnad och om byggnadsytan är 30 kvadratmeter får det användas som ett komplementbostadshus. Man måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett strartbesked innan bygget påbörjas.

 

Attefallshuset får inte vara högre än 4 meter och det får heller inte byggas närmare än 4,5 meter från tomtens gräns. Ett undantag är att om man frågar grannen om lov och får dennes tillstånd så går det bra att bygga närmare tomtgränsen. Attefallshuset får byggas i anslutning till bostadshuset, men inte sitta ihop med huvudbyggnaden. I en del områden kan det finnas geografiska restriktioner där man inte får bygga ett attefallshus som ska användas som bostadshus. Det kan till exempel vara vid ett skjutfält eller en flygplats. Men om huset är tänkt att användas som förvaring kan det gå bra. En annan sak att tänka på är att om man tänkt bygga närmare än 100 meter från något vattendrag krävs det tillstånd.