Det är viktigt att kontrollera dricksvattnets kvalitet

26 juli 2020
jonas olsson

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Att ha tillgång till bra vatten i sitt hem är ett måste. Är man ansluten till det kommunala vattennätet är det kommunen som ansvarar för vattnets kvalitet och utför regelbundna kontroller. Har man däremot en egen brunn så måste man själv regelbundet ta prover på sitt dricksvatten. Det räcker inte med att smaka eller lukta på vattnet för att avgöra om det går att dricka, utan man måste ta ett vattenprov och låta ett laboratorium analysera det.

 

Saker som kan förorena vattnet

När man analyserar vattnet undersöker man om det innehåller bakterier eller mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör att det inte lämpar sig att dricka. Minst vart tredje år bör man provta och analysera sitt dricksvatten, det även om det vara bra gången innan. Detta eftersom vattnets kvalitet kan förändras med tiden av olika orsaker såsom skogsbrand, skogsavverkning, snösmältning, översvämning med mera. Många gånger märker vi inte ens problemen i vårt dricksvatten. Har man tidigare haft problem med vattnet i sin brunn bör man dessutom ta prover oftare, likaså om man har små barn i hushållet. Barn är nämligen extra känsliga för höga halter av ämnen som fluorid, nitrit och mangan. 

 

 

Vattenfilter renar vattnet

Vill man ta prov på vattnet i sin brunn kan man exempelvis vända sig till vattenanalys skaraborg eller till miljöförvaltningen i sin kommun. När ett vattenlaboratorium tar prov på vattnet utgår de alltid från livsmedelsverkets rekommendationer. Visar provet på att man har problem med vattnet så bör man givetvis åtgärda det. Många gånger är det brunnen som behöver förbättras. Det kan vara brunnslocket som inte är tillräckligt tätt så att ytligt vatten rinner in och förorenar brunnen. Ibland är problemen kemiska och det finns vissa ämnen i vattnet som inte ska vara där, men det brukar man kunna åtgärda med ett särskilt vattenfilter.