De utför trädfällning i Skåne

07 april 2022
Jenny Olsson

editorial

Träd är vackra men kan också orsaka besvär. Har man en skogstomt kan stora barrträd skapa stora skuggningar och även skräpa ner mycket i form av kottar och barr. Ett träd kan också vara i vägen när man ska förverkliga sina trädgårdsdrömmar. Kanske vill man anlägga en hel gräsmatta eller gräva en stor damm men träd står i vägen. När man behöver ta ner ett träd som är stort eller står illa till kan man anlita en aborist. Dessa är experter på området och brukar kunna lösa det allra mesta i trädväg. 

Alisa Arborist är ett företaget som sysslar med trädfällning i Skåne. De har lång erfarenhet och fäller träden på ett säkert och smidigt sätt. 

trädfällning Skåne

Säker trädfällning 

Träd är ju också vackra och man också värna om floran och naturen och inte ta ner träd i onödan. Samtidigt kan det ibland vara helt avgörande att ta ner träden för att kunna utföra det man tänkt. En del träd kanske har blivit skadade av blixten eller är så gamla att de blir en risk för byggnader vid hårt väder och då måste dessa givetvis tas ner.

Alias Arborist fäller träd på ett sätt som är säkert och inte gör påverkan på den omgivande miljön. Företaget hjälper privatpersoner men också kommuner och företag med att fälla träd. Om du har ett eller flera träd som du vill ta ner, kontakta företaget för att ställa frågor eller för att få en offert.

Att anlita ett en erfaren arborist som Alias Arborist när man ska fälla träd så är det mycket värt då de vet hur de ska göra och går tillväga på ett säkert sätt. Företaget har också andra tjänster som trädbeskärning som man kan anlita dem för, vilket gör att man kan anlita ett och samma företag för flera olika tjänster vilket brukar kännas tryggt och smidigt.