Brandgenomföringar mot brand

17 maj 2021
jonas olsson

För att en byggnad ska vara så säker som möjligt när det kommer till brand finns det framtaget ett slags brandklass som talar om hur många minuter det krävs innan en byggnad står i ljusan låga. Alltså hur mycket brand den tål. Att ta hand om detta och se till att nya och gamla byggnader klarar mesta möjliga brand kallas för brandgenomföringar. Det finns företag som specialiserat sig på detta och kan anlitas, vilket är den bästa försäkringen en byggare kan göra. 

Det som är mest avgörande är hur tät en byggnad är och vad den har för slags isolering. När det gäller täthet har den beteckningen E och för isoleringsförmågan har man gett beteckningen I. Om ett klassat krav på brand finns på EI 60 innebär det helt enkelt att byggnaden eller den konstruktionen den är gjord av ska kunna isolera hetta i hela 60 minuter. Den ska även kunna hålla sig tät den tiden. Det finns en hel del kunskap bakom alla regler som gäller för  byggen. 

Renovering eller nybygge

Ibland behövs det göras om planritningar eller ritas nya för att man som byggare eller privatperson ska förstå hur viktigt det är att brandsäkra en byggnad. De gamla hus som ska renoveras kanske inte är konstruerade på ett sådant sätt att det alltid kan finnas en naturlig brandvägg. Då anlitas konstruktörer för att konstruera en ritning som fyller kraven för det man vill uppnå.  

Det skapas ständig nya broschyrer för att man ska kunna ha full koll. Regler ändras och nya rön kommer i dagen som maskrosor om våren. Det är ibland svårt att hålla koll på allt det nya som kommer, då finns det experter som skriver ner allt i enkla broschyrer. Om man som kund inte hittar det man letar efter brukar det alltid finnas en kundtjänst som hjälper till.