Skaffa bra klotterskydd i Malmö

03 december 2020
Cecilia Olsson

Klotter är något som kan drabba vilken fastighetsägare som helst. Det är något som är svårt att förebygga men det går att vidta vissa åtgärder för att skydda sin fasad och få klottret sanerat så snabbt som möjligt. I en storstad som exempelvis Malmö kan risken vara extra stor att fasader utsätts för klotter och det finns därför företag som erbjuder förmånliga avtal och effektiva åtgärder.

Företag med specialistkunskap

Ett sådant företag är Hustvättarna, de är proffs på klottersanering och har specialutbildad personal med lång erfarenhet som kan ta sig an nedklottrade fasade utan problem. De sanerar klotter på alla fasadtyper såsom putsfasader, tegelfasader, plåtfasader och även träfasader. De kan dessutom sanera klotter på andra ytor som till exempel fönster, elskåp, hissar, lyktstolpar med mera. 

Noga anpassade saneringar

Varje klottersanering som utförs av Hustvättarna är alltid anpassad efter det aktuella objektet. Det gör att de kan ta bort klotter både effektivt och säkert utan att åsamka ytterligare skador på fasaden eller den yta som klottret sitter på.

De använder sig av beprövade metoder och marknadens bästa kemikalier för klottersanering. Hustvättarna är också medvetna om att det är viktigt att anpassa arbetstryck, temperatur och vattenflöde för att nå optimala resultat av varje saneringsarbete.

Bra skydd och snabb hjälp

För att kunna hjälpa sina kunder på bästa möjliga sätt använder Hustvättarna klotterskydd samt kan erbjuda ett avtal som gör att saneringen går extra smidigt. Klotterskyddet skyddar fasaden samt gör att saneringen av nytt klotter blir lättare. Olika fasader kräver olika typer av skydd och Hustvättarna tar såklart fram det skydd som lämpar sig bäst för den aktuella ytan.

Med ett klotteravtal hos Hustvättarna kommer de ut inom angiven tid och tar bort klotter samt lägger på nytt klotterskydd, allt beställaren behöver göra är en anmälan om var klottrets finns. Du kan därmed vara trygg med att få bra klottersanering och klotterskydd i Malmö om du vänder dig till Hustvättarna.