Förvaltning av våra skogar för framtiden

06 september 2022
Camilla Holmgren

I takt med att världsbefolkningen fortsätter att växa ökar också efterfrågan på naturresurser som timmer och papper. Detta innebär ett stort tryck på våra skogar, som redan är hotade av t.ex. avskogning och skogsbränder. För att se till att vi har tillräckligt med timmer och papper för att möta den framtida efterfrågan är det viktigt att vi tillämpar god skogsförvaltning.

Vad är skogsförvaltning?

Skogsförvaltning, som till exempel Skogspraktikern sysslar med, är processen att planera och reglera användningen av skogar för att tillgodose nuvarande och framtida generationers sociala, ekonomiska och miljömässiga behov. Det innefattar allt från att bestämma vilka träd som ska planteras och när de ska avverkas till att utarbeta strategier för att skydda skogarna från saker som avskogning och skogsbränder.

skog

Varför är skogsförvaltning viktigt?

Det finns många anledningar till varför skogsförvaltning är viktig. För det första bidrar den till att se till att vi har tillräckligt med timmer för att tillgodose framtida efterfrågan. För det andra bidrar det till att skydda skogarna från t.ex. avskogning och skogsbränder. För det tredje bidrar den till att förbättra kvaliteten på den luft vi andas och det vatten vi dricker, och den ger livsmiljöer för vilda djur och växter.

Hur kan vi förbättra skogsförvaltningen?

Det finns ett antal sätt på vilka vi kan förbättra skogsförvaltningen. Ett sätt är att plantera fler träd. Detta kommer att bidra till att kompensera för den mängd timmer som avverkas varje år och kommer också att bidra till att bekämpa avskogningen. Ett annat sätt att förbättra skogsförvaltningen är att utveckla strategier för att skydda skogarna mot t.ex. bränder och avskogning.

Slutsats

Det är viktigt att bedriva god skogsförvaltning om vi vill se till att det finns tillräckligt med timmer och papper för att möta den framtida efterfrågan. Slutligen kan den bidra till att förbättra kvaliteten på den luft vi andas.