Forskningen gör framsteg

Ett bevis på att det fortfarande finns mycket kvar att forska om är CBD. Det är en substans som på allvar hamnade i forskarnas fokus först på nittiotalet. Numera har man till och med kunnat bevisa att CBD-olja har en lindrande effekt på muskelspasmer vid…